Portes Obertes Batxillerat "digital"
Institut Joan d'Àustria
Curs 2021-2022
28 d'abril
18:00h
ONLINE
Inscripció Sala 1

Webinar de Portes Obertes Batxillerat "digital" 2021

El proper 28 d'abril, l’Institut Joan d’Àustria organitzarà les jornades de portes obertes per a l'etapa de Batxillerat. Aquest any en modalitat Webinar ONLINE!

Podràs conèixer a l'equip directiu i altres persones de la comunitat educativa que t’explicaran aspectes diversos i específics del "Batxillerat digital" per a que puguis informar-te el millor possible (dins d'aquestes circumstàncies tan especials que tenim) de la nostra oferta educativa, d’allò que ens diferencia de la resta de centres.

T’explicarem una part del procediment d’inscripció i matrícula i finalment intentarem resoldre tots els teus dubtes donat que, si t’has inscrit a la jornada, podràs participar al torn obert de paraules.

Batxillerat
Dia: 28 d'abril
Hora: 18:00h
Descripció

Què faràs en aquesta etapa?

Triaràs la modalitat de Batxillerat que més s'adequi a les teves preferències i inquietuts:

  • Científic-Tecnològic
  • Humanístic-Social

Cursaràs les matèries comunes previstes al disseny curricular de l'etapa. Aquestes matèries no depenen de la modalitat triada.

Escolliràs les matèries de modalitat i les matèries específiques que més s'adeqüin a les teves preferències o necessitats, en funció del Batxillerat triat.

Et formaràs a l’aula, als laboratoris, als tallers específics i/o en altres entorns especialitzats.

Complementaràs la teva formació amb sortides acadèmiques, intercanvis i estades en altres institucions.

Per què el Joan d'Àustria?

Fem servir metodologies d'ensenyament-aprenentatge diverses.

Potenciem l'Educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) fent un èmfasi especial en les dones per tal de millorar les condicions d'equitat.

Fomemtem l'estudi de les segones llengües estrangeres

Iniciem la implementació d'un projecte d'orientació acadèmic-professional en totes les etapes i cursos.

Integrem les competències de l'àmbit digital de manera transversal en les matèries del currículum.

Participem activament en el programa Escoles + Sostenibles desenvolupant un projecte triennal.

Enfortim el sentiment de pertinença al centre com a mitjà per reforçar la cohesió social de la comunitat educativa de l’institut.

Impulsem pràctiques que fomentin la participació de l’alumnat a la vida del centre.

Oferim la possibilitat de cursar una segona llengua estrangera -diferent del francés- a les EOI , com a matèria específica

Oferim la possibilitat de cursar a 1r la matèria específica de Programació (transversal en la majoria d'estudis posteriors)

Oferim la possibilitat de cursar a 2n una matèria específica de FOL+EiE (Formació i Orientació Laboral + Empresa i Iniciativa Emprenedora). Aquestes matèries són transversals en TOTS els Cicles Formatius de Grau Superior.

En quin horari?

L'horari escolar és de 8:00h a 14:30h de dilluns a divendres, i a la tarda hi ha l'opció de poder desenvolupar activitats extraescolars a partir de les 16:00 h.

Objectius addicionals per l'alumnat d'Batxillerat

Com a addició, als objectius propis de l'etapa, a l'Institut plantegem els següents objectius per tot l’alumnat de Batxillerat:

  • Desenvolupar la competència digital referenciada en els diferents decrets curriculars, de l’etapa de Batxillerat, però no definida ni concretada en disposicions addicionals.
  • Complementar i ampliar les competències, de l’àmbit digital, obtingudes en les etapes anteriors (ESO).
  • Integrar els continguts clau associats a la competència digital, de manera transversal, a les diferents matèries del Batxillerat per tal de donar sentit a la transversalitat de la competència.
  • Desenvolupar les diferents dimensions de la competència digital, de manera continuada, al llarg de tota l’etapa per tal de formar correctament l’alumnat de l’era digital.
  • Fer ús de manera continuada de recursos digitals adients, específics i adaptats a les diferents matèries curriculars per tal de millorar les competències de l’alumnat en els àmbits curriculars corresponents.
  • Redefinir i adaptar metodologies didàctiques de l’etapa per tal d’adequar els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat als diferents ritmes d’aprenentatge i així poder donar resposta a la diversitat de l’alumnat.
  • Potenciar les habilitats STEAM entre l’alumnat, especialment en les dones, per tal de disminuir les desigualtats de gènere lligades als llocs de treball que desenvoluparan en un futur.

Estudis postobligatoris de continuïtat al centre

Preguntes freqüents

Per concertar una cita personalitzada i presencial (casos molt específics) escriu a:
Cap d'estudis

Altres Enllaços